Het grote geheel in goede conditie

Een gebouw bevat verschillende technische installaties, zoals verwarming, verlichting en beveiliging. Vaak worden deze installaties bediend via decentraal opgestelde installatie-eenheden (regelkasten). In grote gebouwen zijn deze eenheden veelal bij elkaar gebracht in aparte ruimtes.


Gebouwbeheer elektra oisterwijk    Dankzij moderne digitale technieken
    kunnen
verschillende technisch
    installaties met elkaar worden
    verbonden. Zo integreren we
    verschillende automatiserings- en
    controlefuncties in
één systeem, die via
    een centrale computer worden
    bediend. Een besparing van tijd en
    geld. We spreken in dit geval over
    gebouwautomatisering.

 
Uitgekiende systemen zorgen voor een optimaal werkklimaat. Gebouwautomatisering zorgt voor een comfortabeler en veiliger omgeving. Bovendien levert automatisering van de werkplek een besparing op. Bijvoorbeeld omdat de verwarming en het licht
automatisch uitgaan in ruimtes waar niemand aanwezig is.

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden binnen uw gebouw. We analyseren de bestaande situatie en op basis hiervan stellen we een maatwerkplan op. Uiteraard leveren we alle apparatuur en materialen en verlaten het pand pas als alles werkt! Wij zijn dus adviseur, leverancier en installateur van alle moderne technieken waarbij ook uw pand een volautomatische toekomst tegemoet gaat.