Noodverlichting: veilig én verplicht

Bij calamiteiten vallen soms onnodig slachtoffers, doordat de nooduitgangen niet tijdig worden bereikt. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een regelrecht doolhof. Zeker als mensen niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

 

In geval van nood moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Daarom moet, net als brandblussers en brandslanghaspels, de noodverlichting in uw gebouw periodiek worden gecontroleerd .

Is de noodverlichting niet in orde, dan riskeert u een boete. Bij calamiteiten kijken zowel de gemeente als door verzekeraars bovendien of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. Is dit niet het geval dan vervalt de dekking, met alle financiële gevolgen van dien.


Wet- en regelgeving over noodverlichting

Er zijn diverse wetten en regels omtrent noodverlichting. Zo is in het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening bepaald hoe de noodverlichting in úw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat óók in de Arbowet verplicht gesteld is.

NEN-normen omtrent noodverlichting
NEN 6088: deze norm bepaalt welke pictogrammen u moet hebben. Het woord ‘UIT’ mag bijvoorbeeld niet meer.
NEN 1010 en NEN 1838: hebben betrekking op de minimale lichtsterkte.

Lamp vervangen
Noodverlichting die alleen aan gaat bij stroomuitval wordt door ons getest, maar hoeft niet jaarlijks vervangen te worden. De lampen van vluchtweg-verlichting moeten wel jaarlijks vervangen worden. Deze branden continu, dus de maximale levensduur wordt sneller bereikt. Daardoor is het vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat. Jaarlijks vervangen, ook als de lamp het nog doet, voorkomt dus onveilige situaties.

Accu vervangen
Vluchtwegen moeten bij stroomuitval minimaal een uur lang met minimaal 1 Lux worden verlicht. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit: fabrikanten stellen de maximale levensduur op 4 jaar. Daarna werkt de accu nog wel, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels.

Armatuur voor vluchtwegsignalering
De woorden ‘nooduitgang’, ‘uit’ en ‘exit’ zijn niet meer toegestaan volgens de NEN 6088. Door eenduidige pictogrammen (het ‘rennende’ mannetje) zijn vluchtwegen voor iedereen herkenbaar. U bent daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003.


Loop geen onnodig risico, neem contact met ons op

Wij zetten vrijblijvend de mogelijkheden voor u op een rij tijdens een kennismakingsgesprek. Heeft u al de juiste voorzieningen, maar wilt u deze conform de richtlijnen jaarlijks laten controleren? Klik hier voor meer informatie.