Vertrouw op HVE Elektrotechniek voor controle en advies

De controle van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kunt u met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

HVE Elektrotechniek kent de veiligheidsnormen als geen ander. Wij hebben de kennis en het gereedschap om uw noodverlichting vakkundig te controleren, tegen zeer gunstige tarieven.


Wat houdt de jaarlijkse controle in?

1. Visuele controle
De monteur van HVE begint met een algemene inspectie van het armatuur. Hij beoordeelt de armaturen op de volgende vier punten:

• juiste pictogrammen
• juiste plaats
• merk en type
• zichtbaarheid

2. Uitwendige controle
In de volgende stap bekijkt de monteur het armatuur uitwendig op 6 belangrijke punten:

• laatste controledatum
• beschadigingen
• lekkende accuvloeistof
• warmteontwikkeling
• hitteschade
• bevestiging

3. Functietest
Deze test geeft aan of het armatuur een goede werking heeft.

• responstijd
• werking
• capaciteit accu
• controle op teruglopende lichtsterkte

4. Controle binnenkant
Bij deze stap wordt zichtbaar of het armatuur technisch nog in goede staat verkeerd.

• beschadigingen
• lekkende accuvloeistof
• warmteontwikkeling
• hitteschade
• aansluitingen, bedrading

5. Vervanging lamp
Als het noodzakelijk is wordt hier de lamp vervangen. Dit is uit voorzorg, om te voorkomen dat de noodverlichting halverwege het jaar uitvalt.

• noodlamp vervangt de continulamp
• plaatsing nieuwe noodlamp
• testen werking

6. Controle accu
Afhankelijk van de leeftijd wordt een accu vervangen. De kracht van een accu neemt na het vijfde jaar enorm af en geeft geen garantie op een correct werkende verlichting.

• leeftijd (in het 5e jaar vervangen)
• accu-aansluitingen

7. Afronding controle
Het armatuur wordt weer in elkaar gezet en voorzien van een keuringssticker. Bijzonderheden worden vermeld en aan u doorgegeven.

• armatuur reinigen
• goedkeur-sticker plaatsen
• gegevens noteren
• inspectierapport opstellen