Evolutie in elektra

Het woord 'domotica' is een samentrekking van domus (woning) en telematica. Het is in 1994 op de Nederlandse markt geïntroduceerd door het Domotica Platform Nederland, nadat reeds in de jaren tachtig de eerste proefprojecten waren gelanceerd. Domotica is een voortzetting van de 'elektrificatie' van de woning sinds de introductie van huishoudelijke apparaten
in Nederland in 1908.

     Domotica staat voor elektronische
     communicatie tussen allerlei
     elektrische toepassingen in de
     woning en woonomgeving ten
     behoeve van bewoners en
     dienstverleners. In een domotica  
     omgeving worden zorgtaken,
     communicatie, ontspanning en
     andere huiselijke bezigheden door
     talrijke elektrische apparaten en
     netwerken gemakkelijker
     gemaakt.

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

Wilt u meer info of een offerte? Klik hier.